W roku 2015 Gmina Narew zakończyła realizację projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012r. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, natomiast Gmina Narew jest jedną ze 129 jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego, które są partnerami tego projektu.

Projekt UMWP

PODLASKA PLATFORMA EDUKACYJNA - WEJŚCIE DO SYSTEMU

Podlaska Platforma Edukacyjna  jest efektem realizacji wyżej wymienionego projektu, w ramach którego szkoły otrzymały:

 • Laptopy dla nauczycieli do prowadzenia dzienników elektronicznych oraz wspomagania dydaktyki
 • Dzienniki elektroniczny
 • Rozkład jazdy autobusów szkolnych

Podlaska Platforma Edukacyjna udostępnia:

 • Platformę e-learningowa 4System
 • WBTExpress – edytor do tworzenia interaktywnych prezentacji z możliwością umieszczania w platformie e-learningowej

Z narzędzi, nieodpłatnie, mogą korzystać:

 • nauczyciele i uczniowie szkół prowadzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego województwa podlaskiego,
 • instytucje działające na rzecz edukacji w województwie podlaskim, po uzyskaniu akceptacji Urzędu Marszałkowskiego.

W Podlaskiej Platformie Edukacyjnej dostępne jest Centralne Repozytorium Treści Dydaktycznych (CRTD), administrowane przez ośrodki doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego. CRTD jest dostępne w witrynie internetowej PPE - http://ppe.wrotapodlasia.pl i zawiera:

 • Zasoby edukacyjne
 • Ofertę szkoleniową
 • Inicjatywy edukacyjne Podlasia
 • Bazę teleadresową instytucji edukacyjnych