Dnia 8 sierpnia 2022r. został ogłoszony przetarg na „Naprawę drogi gminnej Odrynki – Supruny łączącej Gminę Narew z Gminą Michałowo”.

            Przedsięwzięcie dotyczyło dostarczenia 415 ton kruszywa łamanego oraz niwelację równiarką i zagęszczenie walcem w ramach naprawy wyżej wymienionej drogi gminnej.

            Przedmiot zamówienia został realizowany ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym.

            22 sierpnia 2022r. wybrano najkorzystniejszą ofertę i wyłoniono wykonawcę – firmę PPHU „Tomex” Tomasz Danilewski, która już 31 sierpnia 2022r. zakończyła realizację zadania.

            Droga gminna na trasie Odrynki-Supruny została naprawiona

DSC 1089

DSC 1090