W dniu 19.10.2021 r. Gmina Narew uzyskała pozwolenie na użytkowanie budynku szatni piłkarskiej oraz zadaszonych trybun zlokalizowanych na działce nr geod. 1458/34 przy ul. Mickiewicza w miejscowości Narew.

  Kwota całości zadania wyniosła 619 369 zł.

Dofinansowanie ze środków finansowych Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego 526 149,99zł.

  Szczególne podziękowania należą się pracownikom Lokalnej Grupy Działania w Hajnówce za ukierunkowanie oraz doradztwo na etapie pisania wniosku oraz opracowania dokumentacji technicznej (zakres robót)

Są to:

- Pan Prezes LGD Eugeniusz Kowalski

- Pani Paulina Monach

- Pani Karolina Kraśko

   Jednocześnie serdecznie dziękujemy za wsparcie dotyczące realizacji inwestycji, zakup ławek dla rezerwowych piłkarzy oraz bieżące funkcjonowanie drużyny piłkarskiej Narwiańskiego Klubu Piłkarskiego „Iskra” następującym firmom :

PRONAR Narew

ARTPROJEKT Polska M. Mańko I. Rudnik Sp.j. Warszawa

MAKSBUD – Bielsk Podlaski

FARMPASZ – Makówka

NIKOT – Białystok

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

 GALERIA ZDJĘĆ