Projekt wykonany ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zrealizowany w miejscu istniejącego boiska trawiastego przeznaczonego do likwidacji.

Boisko składa się z:

  • bieżni okrągłej,
  • bieżni prostej trójtorowej,
  • skoczni do skoku wzwyż wraz z infrastrukturą (materac na ruszcie z pokrowcem stojaki, poprzeczka),
  • skoczni do skoku w dal,
  • rzutni do pchnięcia kulą.

Cele przedsięwzięcia:

  • Podniesienie jakości i bezpieczeństwa realizacji zadań szkoły, wynikających z nauczania wychowania fizycznego oraz popularyzacji aktywnego stylu życia.
  • Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży poza salą gimnastyczną poprzez stworzenie warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych.
  • Przedsięwzięcie przyczyni się do:
  • zagospodarowania czasu wolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
  • wspomagania aktywności sportowej oraz integracji dzieci i młodzieży a przez to przeciwdziałania zjawiskom agresji oraz uzależnień.

 

Koszt całkowity inwestycji: 1 320 120,16 zł

 

DZIĘKUJEMY!

GALERIA ZDJĘĆ