Urząd Gminy Narew

Urząd Gminy Narew jest jednostką organizacyjną Gminy Narew, pełniącą rolę aparatu służącego do wykonywania kompetencji i zadań organów Gminy. Jest miejscem administrowania w zakresie uprawnień przypisanych Wójtowi Gminy. Wykonując zadania Urząd współpracuje z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Gminy takimi jak szkoła podstawowa, gimnazjum, dom kultury, biblioteka i inne. Aktem regulującym organizację i zasady funkcjonowania Urzędu jest Regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

DANE TELEADRESOWE

urzad gminy

Urząd Gminy Narew
ul. Mickiewicza 101  17-210 Narew
tel. 85 6816016   fax 85 8733535
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dni i godziny pracy: poniedziałek - piatek   7.30-15.30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)

NIP: 5431002242   REGON: 000546928 (Urząd Gminy Narew)
NIP: 6030012962   REGON: 050659556 (Gmina Narew)

Nr rachunku bankowego: 90 8086 0004 0000 1052 2000 0010

UWAGA:Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualne numery kont bankowych przydzielone właścicielom poszczególnych nieruchomości zobowiązanym do wnoszenia tej opłaty.

LOKALIZACJA URZĘDU:

 

 

WŁADZE GMINY NAREW

WÓJT GMINY: Andrzej Pleskowicz
tel. 85 6816016
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
SEKRETARZ: Joanna Majewska
tel. 85 6816743
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
SKARBNIK: Ewelina Karpiuk
tel. 85 6816745
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
PRZEWODNICZĄCA RADY: Aneta Leonowicz
tel. 85 6816816
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach skarg i wniosków obywatele są przyjmowani przez:

  • Wójta Gminy Narew - we wtorki w godzinach pracy urzędu.
  • Przewodniczącego Rady Gminy Narew we wtorki w godzinach 9.00-12.00.

Szczegółowe informacje dotyczące pracy Urzędu Gminy Narew znajdują się w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 


ZOBACZ TAKŻE:

 Cennik usług (ceny podane na podstawie oferty z dnia 09.03.2023 r.)

Na podstawie złożonej oferty z dnia 09.03.2023 r. przez Lecznicę Weterynaryjną „ANIMALS” Piotr Burzyński i §18 ust. 4 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Narew w 2023 roku, za wykonany zabieg Gmina udziela dofinansowania do każdego zwierzęcia w wysokości 50% kosztów zabiegu.

  1. Zabieg sterylizacji
    1. suki:

- do 15 kg – 250,00 zł brutto

- powyżej 15 kg do 30 kg – 300,00 zł brutto

- powyżej 30 kg do 45 kg – 350,00 zł brutto

- powyżej 45 kg – 400,00 zł brutto

  1. b) kotki

 – 170,00 zł brutto

  1. Zabieg kastracji
  2. a) psa:

- do 15 kg – 130,00 zł brutto

- powyżej 15 kg do 30 kg – 160,00 zł brutto

- powyżej 30 kg do 45 kg – 190,00 zł brutto

- powyżej 45 kg – 220,00 zł brutto

  1. b) kota:

 – 70,00 zł brutto

Dopłata za suczkę w wysokiej ciąży – 150,00 zł brutto

Dopłata za kotkę w wysokiej ciąży – 100,00 zł brutto

Wykonanie zabiegu w : Lecznicy Weterynaryjnej „ANIMALS” Piotr Burzyński, z siedzibą ul. Jagiellońska 16, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 543-20-86-471, REGON 200675051.   tel. 85 730 26 04  


BEZDOMNE ZWIERZĘTA

W przypadku pojawienia się bezdomnego psa na terenie Gminy Narew należy poinformować

pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej

Urzędu Gminy Narew
A. Mickiewicza 101, pokój nr 2; tel. 85 681-67-40


Schemat graficzny postępowania

schematr

 

 


PSY DO ADOPCJI

Osoby chętne do adopcji psów

Prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej

Urzędu Gminy Narew
A. Mickiewicza 101, pokój nr 2; tel. 85 681-67-40

 


ODPOWIEDZIALNA I WŁAŚCIWA OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI

 

            Zwierzęta domowe są dobrowolnie przyjętymi do grona rodziny towarzyszami życia. Między zwierzęciem domowym, a jego opiekun tworzy się więź emocjonalna oddziaływująca zarówno na jedną jak i na drugą stronę.

            Gdy w domu pojawia się zwierzę takie jak pies, kot, chomik czy królik wówczas następuje całkowita reorganizacja funkcjonowania życia rodziny. Dzieje się tak, dlatego że zwierzę domowe nie jest zabawką, którą można odłożyć na półkę, lecz jest istotą żywą wymagającą opieki, zaangażowania, poświęcenia.

            Należy pamiętać, że stając się właścicielem zwierzęcia domowego ponosi się odpowiedzialność i zobowiązania zarówno wobec zwierzęcia jak i społeczności, w której funkcjonujemy.

            Jeśli po przemyśleniu plusów i minusów decydujemy się zostać właścicielami psa, kota, papugi czy innego zwierzęcia lub już nim jesteśmy należy pamiętać o następujących wytycznych odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami domowymi:

- Zapewnienie pomieszczenia i warunków chroniących zwierzę przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

- Zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do swobodnego zmieniania pozycji przez zwierzę w zależności od jego gatunku.

- Stosowanie odpowiedniej diety dla zwierząt w zależności od ich gatunku. Pokarm przeznaczony dla zwierząt powinien być zróżnicowany, zawierać odpowiednią ilość składników odżywczych, witamin i minerałów. Zwierząt nie należy przekarmiać ani głodzić!

- Zapewnienie opieki lekarza weterynarii, jeśli istnieje taka potrzeba. A w przypadku psów przeprowadzanie okresowych szczepień przeciw wściekliźnie.

- Dbanie o komfort psychiczny zwierzęcia poprzez zabawę, spacer, głaskanie.

- Zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały przez czas dłuższy niż 12 godzin w ciągu doby, a długość  uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. Należy zapewnić im możliwość niezbędnego ruchu.

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu do Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Opis stanowisk oraz dane teleadresowe pracowników Urzędu Gminy Narew.

Sposób załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Narew oraz karty usług.

 

Formularze wniosków i podań dostępne w Urzędzie Gminy Narew.

Elektroniczne wnoszenie wniosków i pism do Urzędu Gminy Narew umożliwia elektroniczna skrzynka podawcza zainstalowana na platformie ePUAP.

Odnośniki do usług elektronicznych, które można zrealizować w Urzędzie Gminy Narew poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Program Rodzina 500 plusInformacja na temat ubiegania się o świadczenie wychowawcze w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500+). 
logo recyclingSzanowni Mieszkańcy Gminy Narew. Od dnia 1 lipca 2013 roku zmieniły się zasady postępowania z odpadami komunalnymi. Tutaj znajdziesz informacje jak nowy system gospodarowania odpadami funkcjonuje w Gminie Narew.
System Informacji Przestrzennej Gminy NarewSerdecznie zapraszamy do zapoznania się i korzystania z nowego narzędzia w Internecie udostępnionego przez Urząd Gminy Narew jakim jest System Informacji Przestrzennej Gminy Narew. 

Rejestracja działalności gospodarczej on-line poprzez Centralną Ewidencję i Informację Działalności Gospodarczej lub poprzez platformę e-PUAP.

Statuty, dokumenty programowe, plany, strategie.

Ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe wydawane przez Urząd Gminy Narew.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.