Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Narew w ramach  projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” zwana dalej „Przebudową z rozbudową stacji uzdatniania wody z instalacją fotowoltaiczną w miejscowości  Łosinka”.

Wyżej wymieniona stacja uzdatniania wody w miejscowości Łosinka zabezpieczy dostawy wody pitnej dla 10 wsi zasilanych z tego ujęcia oraz dla 15 wsi zasilanych ze stacji uzdatniania wody w Narwi w przypadku awarii lub remontu urządzeń.

Zadanie w pełni zrealizowane.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE 745 476,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 2 049 700,00 zł

GALERIA ZDJĘĆ