Opis stanowisk oraz dane teleadresowe pracowników Urzędu Gminy Narew.

 

REFERAT ORGANIZACYJNY (symbol Or) z Sekretarzem jako kierownikiem referatu, który organizuje jego pracę, ustala szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy oraz kontroluje ich realizację

 

Joanna Majewska
Sekretarz, sprawy kadrowe
pok. nr 18
tel. 85 6816743
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Krystyna Kiszycka
Sekretariat, obsługa Rady Gminy, pok. nr 16
tel. 85 6816016
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewa Kozłow
Świadczenia i zasiłki rodzinne, Fundusz alimentacyjny
pok. nr 12
tel. 85 7309993
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewa Szklarzewska
Archiwum i biuro informacji niejawnych, oświata, Fundusz sołecki, publiczny transport zbiorowy
pok. nr 24
tel. 85 6816754
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

REFERAT FINANSOWY (symbol Fn) ze Skarbnikiem Gminy jako kierownikiem referatu, który organizuje jego pracę oraz kontroluje wykonanie powierzonych zadań

 

Ewelina Karpiuk
Skarbnik Gminy, pok. nr 20
tel. 85 6816745
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Ewa Poskrobko
Halina Osipiuk
Księgowość budżetowa, płace
Elwira Simończuk
Środki trwałe
Marzena Konarska
Gospodarka odpadami komunalnymi

pok. nr 21

tel. 85 6816765
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Kurianowicz
Wymiar podatków od osób fizycznych i prawnych
pok. nr 23
tel./fax 85 6816744 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Magdalena Snarska
Księgowość podatkowa
pok. nr 23
tel./fax 85 6816744
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ(symbol GK) ze stanowiskami pracy w zakresie obsługi pojazdów mechanicznych, konserwacji obiektów komunalnych, obsługi urzędu i prac porządkowych

 

Anna Czerniakiewicz
Zamówienia publiczne

pok. nr 15

85 6816816
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sławomir Poskrobko
Drogi, infrastruktura i usługi komunalne
Zadania z zakresu ochrony środowiska,
 prawo wodne, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe
pok. nr 14
tel. 85 68 16 728
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Góralewska
Zagospodarowanie przestrzenne, warunki zabudowy, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, sprawy ppoż i OSP, nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom
pok. nr 2

tel. 85 6816740
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Krystyna Kiełbaszewska
Działalność gospodarcza
Podatek od środków transportowych i podatek VAT
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Zezwolenia alkoholowe
pok. nr 4
tel. 85 6816755
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Irena Smoktunowicz
Gospodarka mieniem komunalnym gminy i zasobami Agencji Nieruchomości Rolnych
Podziały nieruchomości, opłata adiacencka
pok. nr 4
tel. 85 6816755
fax 85 8733535 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Popławska
Przygotowanie i rozliczanie wniosków o środki zewnętrzne, ochrona zwierząt, ochrona zabytków, usuwanie wyrobów zawierających azbest, zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym
pok. nr 2

tel. 85 6816740
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO (symbol USC)

Lilla Chilimoniuk
Kierownik USC, pok. nr 5
tel. 85 6816750
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI (symbol SA)

Lilla Chilimoniuk
Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności
pok. nr 5 
tel. 85 6816750
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

RADCA PRAWNY

Jakub Ławniczak
pok. nr 14
tel. 85 6816016
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(czwartek)