19 maja 2013 roku miało miejsce historyczne wydarzenie – JE Metropolita Sawa wyświęcił cerkiew św. Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich w Skicie w Odrynkach. Podczas pierwszej Liturgii Świętej, sprawowanej przy nowo poświęconym ołtarzu metropolita udzielił święceń kapłańskich mnichowi Włodzimierzowi (Dejneko) z monasteru w Sakach. Liturgię świętą współcelebrowało wielu duchownych, a śpiewał męski chór pod dyrekcją Marcina Abijskiego.

Konsekracja cerkwi w Skicie

„Nikt jak Bóg. Dziękujmy Bogu za ten dar. Nawet najbardziej prazorliwyj człowiek dziesięć lat temu nie mógł przewidzieć, że na tej wyspie na Narwi będziemy świętować dzień świętych Niewiast Mirro Niosących” – mówił Jego Eminencja Sawa.

Kilka tysięcy wiernych przybyło z gminy narewskiej, na terenie której znajduje się Skit oraz z innych gmin, Białegostoku, Supraśla, Hajnówki, Bielska Podlaskiego.

Konsekracja cerkwi w Skicie

Uroczystości stały się okazją do podziękowania tym, którzy oddali budowie cerkwi i całego Skitu najwięcej sił, przynieśli największą ofiarę. Szczególne słowa uznania skierował JE Sawa do o. archimandryty Gabriela założyciela i głównego budowniczego Skitu. Hierarcha udekorowała o. Gabriela orderem św. Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami. Takim samym orderem udekorował również fundatora cerkwi w skicie Archonta Wielkiego Cerkwi Konstantynopolitańskiej Bazylego Piwnika oraz dwóch innych archontów Jana Miniuka i Sergiusza Martyniuka.

Konsekracja cerkwi w Skicie

Ordery Marii Magdaleny drugiego stopnia otrzymali Antoni Mironowicz, Anatol Panasiuk, Aleksander Bielski, Mirosław Pawluczuk, Aleksy Matwiejczuk, i Andrzej Anchimiuk, trzeciego stopnia – Paweł Kazimiruk, Lena Saganowska, Maria Niesteruk, Maria Niczyporuk, Irena Olchowik i Galina Tyszkiewicz. Aż stu dwudziestu osobom zostały nadane Błagosławinnne Gramoty.

Po uroczystościach wszystkich zaproszono na agapę. Nikt nie odszedł głodny. Ugotowano 600 litrów zupy i nie mniej herbaty, ziołowej. Podano też drożdżowe bułki i ciasta.

GALERIA ZDJĘĆ

Na podstawie tekstu Anny Radziukiewicz ze strony internetowej
Polskiego AutokefalicznegoKościoła Prawosławnego - www.orthodox.pl

Zdjęcia – Anna Radziukiewicz (wykorzystano za zgodą autorki)

 

Osoby chcące wesprzeć finansowo Skit w Odrynkach mogą przesyłać swoje ofiary na nr konta:
Jerzy Giba (o. Gabriel)
Nr konta 88 8086 0004 0006 3571 3000 0010