W dniach 14 i 15 września 2013 roku w Skicie p.w. Św. Św. Antoniego Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach odbyły się uroczystości z okazji święta patronów Skitu. W tegorocznych obchodach święta udział wzięło kilka tysięcy wiernych i pielgrzymów z kraju i zagranicy oraz licznie przybyli duchowni.

Święto patronów Skitu w Odrynkach 

Już w sobotę odbyła się Liturgia Święta, wieczorem nabożeństwo Całonocnego Czuwania - Wsienoszcznoje Bdienije, zaś główne uroczystości święta odbyły się w niedzielę. Świątecznej Liturgii przewodniczył zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej w Polsce JE Metropolita Sawa, w asyście licznie przybyłych duchownych i ks. archimandryty Gabriela – opiekuna Skitu. Chlebem i solą przywitał Eminencję Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz.

Święto patronów Skitu w Odrynkach 

Modlitewnym śpiewem ozdabiał nabożeństwo chór prowadzony przez Pana Marcina Abijskiego z Supraśla, zaś kazanie poświęcone naszym współczesnym poszukiwaniom świętości i dylematom pogodzenia życia religijnego ze świeckim wygłosił ks. Doroteusz Sawicki.

Święto patronów Skitu w Odrynkach 

Uroczystości zakończyła procesja, po której ze słowami duchowego nauczania zwrócił się do wiernych JE Metropolita Sawa, który pozdrowił również wszystkich zebranych oraz podziękował zgromadzonemu duchowieństwu i służbom dbającym o porządek i spokojny przebieg tegorocznego święta.

Święto patronów Skitu w Odrynkach 

Tradycyjnie już na koniec ks. archimandryta Gabriel ugościł duchowieństwo i wiernych świątecznym poczęstunkiem.

GALERIA ZDJĘĆ

Na podstawie strony internetowej PAKP - www.orthodox.pl
Zdjęcia: ks. Doroteusz Sawicki