16 maja 2013 roku w cerkwi p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Narwi wystąpił z koncertem Chór „Preobrażenije” Soboru Przemienienia Pańskiego z Kuźniecowska na Ukrainie. Koncert odbył się w ramach XXXII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

Koncert chóru z Ukrainy 

Chór „Preobrażenije” istnieje od 1995 roku. Śpiewa podczas niedzielnych i świątecznych nabożeństw, uczestniczy również w życiu kulturalnym miasta, występując z licznymi koncertami. Wielokrotnie uczestniczył w Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Duchownej Diecezji Wołyńskiej oraz Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Prawosławnej w Mińsku na Białorusi. Chór śpiewał również podczas dobroczynnych Koncertów Kolęd w Łucku. Od 1999 roku chórem dyryguje absolwentka Wołyńskiego Seminarium Duchownego Olga Maciuk.

Koncert chóru z Ukrainy 

Przybyłych chórzystów serdecznie powitał i przedstawił zebranym Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz, prezentując jednocześnie program ich koncertu. Chór zaprezentował publiczności utwory przygotowane na występ konkursowy festiwalu w Hajnówce. Po występie podziękowania za piękny koncert przekazali Wójt Gminy Narew, Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz, Dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury Agata Smoktunowicz, a także przedstawiciele Rady Parafialnej Parafii Prawosławnej w Narwi oraz wikary Parafii Prawosławnej w Narwi ks. Bogumił Korniluk.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie materiału:
Narwiański Ośrodek Kultury