11 listopada 2010 roku odbyły się w Narwi obchody 92 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystości zostały przygotowane wspólnie przez Narwiański Ośrodek Kultury oraz Parafię Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława Biskupa w Narwi. Tradycyjnie już uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny, która odbyła się w kościele w Narwi i była celebrowana przez ks. prałata Zbigniewa Niemyjskiego.

Obchody Święta Niepodległości w Narwi 

W uroczystościach udział wzięli min. Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski, delegacja Powiatu Hajnowskiego w osobach Sekretarza Powiatu Marii Owerczuk oraz Radnego Powiatu Hajnowskiego Stefana Kuczyńskiego, Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce Roman Paszko oraz Zastępca Komendanta Straży Granicznej w Narewce kpt. Mariusz Zajkowski. Władze Gminy Narew reprezentowali: Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz, Wójt Jakub Sadowski, Zastępca Wójta Mariusz Żukowski, radni, a także kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Obchody Święta Niepodległości w Narwi 

Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy zgromadzeni udali się pod pomnik poległego za ojczyznę żołnierza, który znajduje się przy kościele w Narwi. Przy pomniku kwiaty złożyli przedstawiciele władz gminnych i powiatowych. Znicze zapalili także harcerze ze Szkoły Podstawowej w Narwi.

Obchody Święta Niepodległości w Narwi 

Kwiaty złożone zostały również przy pomniku powstańców, który znajduje się przy szkole w Narwi. W tym miejscu odmówiono też krótką modlitwę w intencji poległych za ojczyznę.

Obchody Święta Niepodległości w Narwi 

Druga część uroczystości upamiętniających odzyskanie niepodległości odbyła się w Narwiańskim Ośrodku Kultury. Przybyłych gości powitała dyrektor NOK Tamara Juszkiewicz. Następnie odbyła się uroczysta akademia historyczna przygotowana przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Narwi pod kierownictwem pani Olgi Hewa.

Obchody Święta Niepodległości w Narwi 

Podczas akademii wystąpiły zespoły wokalne działające przy Narwiańskim Ośrodku Kultury pod kierownictwem Marii Bubka. Zaprezentowały one publiczności utwory patriotyczne i piosenki, nawiązujące do okresu niewoli i odzyskania niepodległości.

Obchody Święta Niepodległości w Narwi 

Na zakończenie głos zabrała ponownie dyrektor NOK, która podziękowała młodzieży i ich nauczycielom, a także harcerzom. To właśnie nasi harcerze przez cały rok wspólnie z domem kultury opiekują się grobami żołnierzy w Gminie Narew. Głos zabrali również Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz oraz Wójt Jakub Sadowski.

Obchody Święta Niepodległości w Narwi 

Proboszcz Parafii Prawosławnej w Narwi ks. Bazyli Roszczenko, korzystając z tak uroczystej okazji podziękował ustępującemu ze stanowiska Wójtowi Jakubowi Sadowskiemu za 12 lat pracy na rzecz rozwoju Gminy Narew.

GALERIA ZDJĘĆ