Wydarzenia religijne 2016

0215 września wspominamy pamięć św. św. Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich, którzy są patronami Skitu w Odrynkach. Tegoroczne uroczystości, jak co roku przyciągnęły wielu wiernych, zarówno z pobliskich miejscowości jak i z całej Polski, a także z zagranicy.

0610 września Cerkiew Prawosławna modlitewnie wspomina św. Hioba Poczajowskiego. Jest on patronem Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Tegoroczne główne uroczystości odbyły się w świątyni pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi.

Poświęcenie kaplicy w KoźlikachW dniu 14 sierpnia 2016 roku J.E. Metropolita Sawa dokonał poświęcenia kaplicy Św. Mikołaja we wsi Koźliki.

Jubileusz ks. Bazylego Roszczenko23 lipca 2016 roku w cerkwi p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża w Narwi obchodzono pamięć św. Antoniego Pieczerskiego.