W dniu 14 sierpnia 2016 roku J.E. Metropolita Sawa dokonał poświęcenia kaplicy Św. Mikołaja we wsi Koźliki. Poświęcenie kaplicy rozpoczęło się o godz. 9.00 przy pięknej, słonecznej pogodzie. Jego Eminencję powitała miejscowa młodzież, starosta kaplicy i proboszcz parafii w Klejnikach ks. prot. Aleksander Wysocki. W uroczystości uczestniczyło 9 kapłanów i 1 arcydiakon, w tym dziekan bielski ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk oraz dziekan narewski ks. mitrat Bazyli Roszczenko. Podczas uroczystości śpiewał chór prowadzony przez p. Wiaczesława Czpisa. Nie zabrakło miejscowych wiernych i gości z innych parafii.

Poświęcenie kaplicy w Koźlikach

W pierwszej kolejności dokonano poświęcenia nowego prestołu, w którym spoczęły Św. Relikwie Św. Męczenników Dzieci Betlejemskich. Następnie poświęcona i namaszczona św. myrrem została cała świątynia. W tym sposobem uświęconym Domu Bożym odprawiono Św. Liturgię. W jej trakcie Metropolita Sawa nagrodził ks. Marka Wasilewskiego (Trześcianka) protoijerejstwem, zaś ks. Tomasza Puczko (Klejniki) kamiławką.

Poświęcenie kaplicy w Koźlikach

Kaznodzieja – ks. prot. Doroteusz Sawicki, zwrócił uwagę na paschalny wymiar poświęcenia świątyni. Dochodzi wówczas do eschatologicznej rzeczywistości – jedności Boga z człowiekiem oraz cerkwi wojującej (ziemskiej) z triumfującą (niebiańską). Na przykładzie wspominanych w tym dniu Braci Machabeuszy podkreślił znaczenie wierności prawom Bożymi i tradycjom przodków.

Uroczystości zakończyły się procesją wokół świątyni. W swym pożegnalnym słowie J.E. Metropolita Sawa zwrócił uwagę na znaczenie wzniesienia i poświęcenia nowego Domu Bożego. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego wzniosłego dzieła a najaktywniejszą czwórkę odznaczył orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny.

Poświęcenie kaplicy w Koźlikach

Cerkiew, która znajduje się w Koźlikach wzniesiono na planie wydłużonego ośmioboku (bez wyodrębnionego ołtarza) w Wieżance (parafia Łosinka) w XVIII wieku. W roku 1792 przeniesiono ją do Klejnik, gdzie przez ponad pół wieku pełniła funkcję świątyni parafialnej. Jednocześnie dokonano drobnych przeróbek. Drewniana konstrukcja zrębowa przykryta została (zapewne drewnianym) kopertowym dachem. Od zachodu wznosiła się czworoboczna wieża – dzwonnica przykryta podobnym dachem i niedużą kopułą. Od zachodu przylegał do niej przedsionek o konstrukcji dwuspadzistej (jednokalenicowej).

Wraz z budową w 1864 r. większej świątyni parafialnej cerkiew przeniesiono do wsi Koźliki i ulokowano nad brzegiem rzeki Narew. W II połowie XX wieku rzeka zmieniła swój bieg zagrażając istnieniu świątyni. Zmusiło to miejscowego proboszcza ks. prot. Aleksandra Wysockiego i okolicznych mieszkańców do przeprowadzenia prac zabezpieczających (wzmocnienia brzegu i fundamentów kaplicy). Kolejny generalny remont przeprowadzono w latach 2013-16. W jego ramach dokonano częściowej wymiany ścian i całości wewnętrznego oszalowania. Wymieniono ponadto poszycie, uporządkowano teren wokół świątyni i ogrodzenie. Wiele prac włożono w fundamenty. Zabezpieczono je od wilgoci i wzmocniono. Całą świątynię podniesiono o 70 centymetrów w górę względem podłoża.

 

GALERIA ZDJĘĆ

Na podstawie www.orthodox.pl
Tekst i zdjęcia: ks. Doroteusz Sawicki