11 listopada 2015 roku w kościele w Narwi odbyły się uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę, połączone z 260 rocznicą istnienia zabytkowego kościoła w Narwi. Uroczystej mszy dziękczynnej przewodniczył Biskup drohiczyński Tadeusz Pikus.

Święto Odzyskania Niepodległości

„Myśląc o ludziach, którzy oddawali życie za ojczyznę oraz o tych, którzy tworzyli takie dzieła, jak ta wyjątkowa świątynia, dziękujemy im, za to, że dawali życie pokoleniom” – powiedział ks. bp Tadeusz Pikus.

Święto Odzyskania Niepodległości

Odkryciami historycznymi na temat jednej z najpiękniejszych drewnianych świątyń w Polsce – kościoła p.w. Wniebowzięcie NMP i Św. Stanisława BiM w Narwi, podzielił się podczas prelekcji rozpoczynającej uroczystości ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski – wikariusz generalny diecezji drohiczyńskiej. Przypomniał on, że obecna świątynia wzniesiona pod kierunkiem Ludwika Ignacego de Riaucour, sufragana łuckiego, powstała na miejscu pierwotnego kościoła, który uległ zniszczeniu. Powiedział też, że szczególną konstrukcję dwukondygnacyjną i wystrój, niespotykany w innych drewnianych świątyniach zawdzięcza ona architektowi Jakubowi Fontanie, znanemu z licznych budowli murowanych tamtego okresu.

11listopada2015 17

Według zachowanych dokumentów budowa świątyni została ukończona w 1755 roku. Ks. Roszkowski podkreślił również fakt, iż parafia Narew w pierwszych wiekach swego istnienia była pod protektoratem królewskim, dzięki któremu król Zygmunt Stary i jego żona Bona Sforza, ufundowali pierwszy drewniany kościół. Fundatorami dzieł w parafii byli także włodarze tamtejszych ziem, jej duszpasterzami zaś kanonicy królewscy, a dwóch tamtejszych proboszczów zostało biskupami.

Ks. prałat Zbigniew Niemyjski powiedział, że ta połączona uroczystość dziękczynienia za wolną Polskę oraz tutejszy zabytek sakralny ukazuje, że nasza ojczyzna ziemska ma być przedsionkiem ojczyzny w niebie.

Święto Odzyskania Niepodległości

Po uroczystej mszy świętej odbyła się też akademia w wykonaniu uczniów z Gimazjum w Narwi, koncert Chóru Leśników z Puszczy Białowieskiej oraz modlitwy za zmarłych. Przybyli na uroczystość goście złożyli też kwiaty przed Grobem Żołnierza przy kościele w Narwi, przy pomniku Powstańców Styczniowych oraz przy tablicy upamiętniającej prawosławnego Abp Mirona Chodakowskiego poległego w katastrofie pod Smoleńskiem, który jest patronem Gminazjum w Narwi.

11listopada2015 33

Na uroczystości przebyli duchowni katoliccy z archidiecezji białostockiej, diecezji drohiczyńskiej z wikariuszami generalnymi, ks. Bogumił Korniluk z parafii prawosławnej, senator Tadeusz Romańczuk, przedstawiciele Sejmiku Województwa Podlaskiego, władze samorządowe powiatu hajnowskiego i Gminy Narew, służby mundurowe, nauczyciele i młodzież oraz mieszkańcy Gminy Narew.

GALERIA ZDJĘĆ

Na podstawie serwisu drohiczynska.pl
Zdjęcia - ks. Artur Płachno