4 czerwca 2015 roku w Skicie Świętych Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach odbyła się konferencja matuszek z diecezji warszawsko-bielskiej. Spotkanie rozpoczęło się Liturgią Świętą, którą celebrował Metropolita Sawa. W homilii wygłoszonej podczas liturgii metropolita podkreślił istotną rolę Ducha Świętego w codziennym życiu rodziny chrześcijańskiej.

Spotkanie matuszek w Odrynkach

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były pojęcia teologiczne – akrybia i ekonomia i ich zastosowanie w życiu prawosławnego chrześcijanina. Referaty na ten temat przedstawili: matuszka Elżbieta Aleksiejuk, matuszka Maria Sajewicz oraz ojciec Archimandryta Gabriel - przełożony Skitu. Po wygłoszeniu referatów rozpoczęła się interesująca dyskusja, podczas której poruszono wiele ważnych praktycznych kwestii dotyczących akrybii i ekonomii w życiu cerkiewnym.

Spotkanie matuszek w Odrynkach

Po oficjalnej części konferencji uczestniczki miały możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, spacerując pośród pięknego nadnarwiańskiego krajobrazu roztaczającego się wokół Skitu.

Opracowanie materiału na podstawie serwisu www.cerkiew.pl

Zdjęcia Mariusz Wideryński