W dniach 1-3 lutego 2007 roku w Grodnie na Białorusi odbył się VI Otwarty Festiwal Pieśni Prawosławnych Diecezji Grodzieńskiej. W festiwalu, którego celem jest popularyzacja muzyki cerkiewnej oraz prezentacja współczesnej twórczości, udział wzięły chóry prawosławne z różnych regionów Białorusi, Polski, Rosji i Łotwy. Polskę reprezentowały dwa chóry: Chór Duchowieństwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej pod dyrekcją protodiakona Bazylego Dubeca oraz młodzieżowych chór RAMONKA parafii prawosławnej w Łosince pod dyrekcją Marii Radczuk.

Ramonka na festiwalu w GrodnieRamonka na festiwalu w Grodnie 

W ciągu pierwszych dwóch festiwalowych dni na sali Grodzieńskiego Domu Kultury odbyły się przesłuchania konkursowe zgłoszonych chórów. Przed licznie zgromadzoną publicznością i międzynarodowym jury zaprezentowało się czterdzieści chórów. Chór Duchowieństwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz chór RAMONKA zostały gorąco przyjęte przez publiczność.

 Ramonka na festiwalu w Grodnie

3 lutego w wypełnionej po brzegi sali koncertowej Filharmonii Grodzieńskiej odbyło się zakończenie Festiwalu. Podczas uroczystej gali gospodarz - biskup Grodzieński i Wołkowyski Artemiusz - podkreślił znaczenie tego rodzaju wydarzenia w życiu prawosławnych mieszkańców diecezji grodzieńskiej. W koncercie galowym laureatów festiwalu wystąpiły oba chóry z Polski.

Ramonka na festiwalu w GrodnieRamonka na festiwalu w Grodnie 

Chór RAMONKA otrzymał dyplom laureata festiwalu, zaś Chór Duchowieństwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej, w kategorii „chóry duchowieństwa i szkół teologicznych”, otrzymał dyplom specjalny. GRAND PRIX Festiwalu przyznano prawosławnemu kameralnemu chórowi BŁAHOWIEST' z Rygi.

Więcej zdjęć można znaleźć na stronie internetowej chóru Ramonka:
www.ramonka.narew.gmina.pl

Wykorzystano fragmenty artykułu z serwisu
www.cerkiew.pl