W dniach 14 i 15 września 2009 roku w Skicie p.w. Św. Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach odbyły się uroczystości poświęcone obchodom święta patronów Skitu.

Święto patronów Skitu w Odrynkach 

W przeddzień święta tj. 14 września w Skicie odbyło się wieczorne nabożeństwo Całonocnego Czuwania. Przybyłych pielgrzymów powitała monasterska melodia zagrana przez Pana Marcina Abijskiego oraz pieśń zaśpiewana przez chór z Supraśla pod kierownictwem dr Jarosława Makala.

Święto patronów Skitu w Odrynkach 

W nabożeństwie celebrowanym przez ks. Archimandrytę Gabriela udział wzięli wierni nie tylko z okolicznych parafii Gminy Narew, ale też licznie przybyli z innych miejscowości naszego regionu.

Święto patronów Skitu w Odrynkach 

Po zakończeniu nabożeństwa tradycyjnie już wszyscy przybyli zostali zaproszeni na gorącą zupę oraz herbatę.

Święto patronów Skitu w Odrynkach 

 

W dniu święta Św. Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich do Skitu w Odrynkach przybyły jeszcze większe rzesze pielgrzymów. Na uroczystą Boską Liturgię przybył Jego Eminencja Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski, którego w imieniu samorządu powitał chlebem i solą Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski. Dodatkowo dla Metropolity została przekazana uchwała Rady Gminy Narew, nadająca nazwę drodze do Skitu jako ul. Kudak – Skit Św. Św. Antoniego i Teodozjusza.

Święto patronów Skitu w Odrynkach 

Następnie dostojnego gościa powitał ks. Archimandryta Gabriel, założyciel Skitu w Odrynkach. Metropolita Sawa w asyście przybyłego duchowieństwa, przewodniczył Liturgii Świętej.

Święto patronów Skitu w Odrynkach 

Ten dzień był szczególny i historyczny dla tego miejsca, gdyż była to pierwsza od 500 lat Boska Liturgia, która odbyła się w tym właśnie miejscu. 500 lat temu w okolicy wsi Odrynki funkcjonował bowiem Monaster, a Skit p.w. Św. Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich kontynuuje te tradycje monastyczne.

Święto patronów Skitu w Odrynkach 

Metropolita Sawa w swoim kazaniu odwołał się również do historii i funkcjonowania w okolicy Odrynek Monasteru. Podkreślił on jak ważną rolę wypełnili Święci Antoni i Teodozjusz Pieczerscy w powstaniu duchowego życia monastycznego w Kijowsko-Pieczerskiej Ławrze w Kijowie. Metropolita powiedział, że to właśnie dzisiaj i w tym miejscu zapala się kolejna „duchowa łampada”, duchowy ogień wiary, który powinien cały czas się palić, ogrzewając nie tylko to miejsce, ale też cały otaczający nas świat. Metropolita wyraził przekonanie, iż to właśnie miejsce powinno być impulsem dla ludzi słabych, którzy nie do końca rozumieją swojego życia, a miejsce to powinno jeszcze bardziej utwierdzać ich w wierze.

Święto patronów Skitu w Odrynkach 

Przybyli na uroczystość pielgrzymi mogli przystąpić do sakramentów spowiedzi oraz eucharystii. Po zakończeniu Liturgii Świętej został odprawiony uroczysty molebien w intencji Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich. Następnie Metropolita Sawa w asyście duchownych dokonał poświęcenia wszystkich obiektów znajdujących się na terenie Skitu w Odrynkach.

Święto patronów Skitu w Odrynkach 

Na zakończenie podziękował on wszystkim darczyńcom i osobom zaangażowanym w prace przy tworzeniu Skitu, a także przybyłym licznie pielgrzymom za wspólną modlitwę. Słowa podziękowania wyraził również założyciel Skitu ks. Archimandryta Gabriel, dziękując Metropolicie za błogosławieństwo tego wspaniałego dzieła, udział w pierwszej Liturgii Świętej oraz poświęcenie tego miejsca.

Święto patronów Skitu w Odrynkach 

Tradycyjnie już na zakończenie wszyscy zaproszeni zostali zaproszeni na wspólny posiłek.

GALERIA ZDJĘĆ