W dniach 14 i 15 września 2014 roku Skit w Odrynkach uroczyście obchodził święto swoich Patronów Śww. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich. Tegorocznym uroczystościom przewodniczył JE Sawa – Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski.

Święto w Skicie w Odrynkach

W przededniu święta (14 września) Metropolita Sawa przewodniczył nabożeństwu Całonocnego Czuwania (Wsienoszcznoje Bdienije), zaś 15 września odprawił uroczystą Świętą Liturgię. W tegorocznych nabożeństwach uczestniczyło w sumie kilka tysięcy wiernych oraz ponad dwudziestu kapłanów.

Święto w Skicie w Odrynkach

Po zakończeniu Liturgii i uroczystej procesji wokół świątyni Metropolita wyraził uznanie archimandrycie Gabrielowi, przełożonemu Skitu, za jego trud włożony w organizację tego miejsca, natomiast osoby zasłużone dla Skitu zostały odznaczone Orderami Św. Marii Magdaleny.

Święto w Skicie w Odrynkach

Archimandryta Gabriel ze swojej strony podziękował Jego Eminencji za przybycie na uroczystości, wygłoszenie pouczeń i stałe zainteresowanie sprawami Skitu.

Na podstawie strony internetowej PAKP
www.orthodox.pl
Zdjęcia – Jarosław Charkiewicz