W dniu 1 września 2009 roku nowy rok szkolny 2009/2010 rozpoczęli uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Narwi. W uroczystościach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice, a także Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 

Uczniów Szkoły Podstawowej w Narwi tradycyjnie już przywitała dyrektor szkoły Alina Ostaszewska, życząc uczniom powodzenia i sukcesów w nauce w nowym roku szkolnym. Gimnazjalistów powitała dyrektor gimnazjum Alina Kononiuk, również życząc uczniom wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i sukcesów na egzaminach.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010