Dzień 9 września 2006 roku był szczególnym wydarzeniem dla chóru parafii prawosławnej pw. Św. Apostoła Jakuba w Łosince, działającego przy Narwiańskim Ośrodku Kultury. W tym dniu zespół uroczyście obchodził swoje święto X-lecia istnienia i działalności artystycznej.

 X-lecie Chóru Ramonka

Obchody 10-lecia chóru Ramonka rozpoczęły się o godzinie 15.00 w cerkwi parafialnej w Łosince. Do świątyni przybyli zaproszeni goście, rodzice oraz chórzyści Ramonki i Zaranoczki. Uroczysty molebien został odprawiony przez ks. mitrata Leoncjusza Tofiluka w asyście proboszcza parafii w Łosince ks. prot. Jerzego Kosa.

X-lecie Chóru Ramonka 

Następnie wszyscy zebrani udali się przed klub w Łosince, gdzie odbyła się część artystyczna. Na początku oczywiście wystąpili jubilaci.

X-lecie Chóru Ramonka 

W dalszej kolejności głos zabrali Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski oraz kierownicy jednostek kultury Anna Andrzejuk-Sawicka oraz Andrzej Pleskowicz. Wszyscy jednogłośnie podkreślali jak wielki wkład wniósł chór Ramonka w rozwój życia kulturalnego i promocję Gminy Narew w kraju i za granicą.

X-lecie Chóru Ramonka 

Wszyscy członkowie zespołu, dyrygentka Maria Radczuk oraz proboszcz parafii w Łosince ks. Jerzy Kos otrzymali pamiątkowe dyplomy uznania oraz upominki rzeczowe i kwiaty. Pamiątkowymi dyplomami uznania uhonorowano także rodziców.

 X-lecie Chóru Ramonka

Następnie głos zabrała matka chrzestna chóru Pani Olga Rygorowicz (Wójt Gminy Hajnówka), która również podkreśliła duże osiągnięcia zespołu, złożyła życzenia i przekazała podarki. Do życzeń dołączyły się także władze powiatu hajnowskiego, reprezentowane przez sekretarz powiatu Marię Owerczuk oraz radnego powiatowego Stefana Kuczyńskiego, a także Związek Ukraińców Podlasia, w imieniu którego wystąpił jego przewodniczący Andrzej Artemiuk.

X-lecie Chóru Ramonka 

Po części oficjalnej rozpoczęła się prezentacja 10-letniej działalności chóru Ramonka prowadzona przez Janusza Rusaczyk, która przeplatała się z występami zaproszonych zespołów. Jako pierwsza zaprezentowała się grupa Axel wykonująca polską i białoruską muzykę taneczną. Kolejnym zespołem, który bawił publiczność w Łosince był zespół Sekret z Białegostoku.

X-lecie Chóru Ramonka 

Dalej na scenie zaprezentował się ponownie zespół Ramonka. Tym razem członkinie zespołu wystąpiły z żółtymi wstążkami na głowach, śpiewając publiczności piosenkę "Lisiczki". Właśnie w taki sposób występował zespół podczas swojego pierwszego występu scenicznego.

 X-lecie Chóru Ramonka

Następnie wystąpiły dwa zespoły dziecięce, tj. Niezabudki z Orzeszkowa oraz Zaranoczka z Łosinki, które zaprezentowały publiczności tradycyjne białoruskie piosenki ludowe.

X-lecie Chóru Ramonka 

Po nich na scenie można było wysłuchać i pobawić się przy piosenkach wykonywanych przez zespół Panama. Po nich po raz ostatni tego wieczoru zaprezentował się publiczności zespół Ramonka. Następnie wystąpiła grupa Biesiedniki, która przygrywała zebranym podczas zabawy ludowej, która trwała do późnych godzin nocnych.

GALERIA ZDJĘĆ