29 stycznia 2010 roku w Diecezjalnym Ośrodku Kultury Prawosławnej „Światłość” w Krzywcu odbyła się kolejna wieczornica z cyklu „Żywie jaszcze tradycja”. Ta kameralna uroczystość, która została przygotowana przez Narwiański Ośrodek Kultury, poświęcona była wciąż żywej na Podlasiu tradycji kolędowania.

Wieczór kolęd w Krzywcu 

Na początku przybyłych gości powitała dyrektor NOK Tamara Juszkiewicz. Na uroczystość przybyli min. Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski, Przewodniczący Rady Gminy Narew Eugeniusz Dudzicz, radny Powiatu Hajnowskiego Stefan Kuczyński, dyrektorzy szkół oraz biblioteki, księża parafii prawosławnych w Łosince, w Tyniewiczach Dużych oraz w Narwi, a także radni Gminy Narew.

Wieczór kolęd w Krzywcu 

Po powitaniu zebranych dyrektor NOK oddała głos trzem zdolnym artystkom: Julicie Kononiuk, Ani Kiełbaszewskiej oraz Ewelinie Kiełbaszewskiej, które w sposób dość humorystyczny poprowadziły dalszą część wieczoru. Przed publicznością wystąpiły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Narwi, które zaprezentowały publiczności bogactwo podlaskich kolęd prawosławnych.

Wieczór kolęd w Krzywcu 

Można także było wysłuchać kilku kolęd, zagranych na akordeonie przez Michała Kononiuk. Publiczności w Krzywcu zaprezentował się także zespół wokalny Narwiańskiego Ośrodka Kultury pod kierownictwem Magdy Włodarczyk, któremu gościnnie akompaniował na gitarze bard Oleg Kobzar.

Wieczór kolęd w Krzywcu 

Ania Kiełbaszewska oraz Julita Kononiuk rozbawiły zebranych, przedstawiając humorystyczną scenką własnego autorstwa związaną ze świętami.

Wieczór kolęd w Krzywcu 

Na zakończenie kilka pięknych kolęd zaśpiewał młodzieżowy chór Zaranoczka z Parafii Prawosławnej w Łosince, którego dyrygentem jest Maria Bubka.

Wieczór kolęd w Krzywcu 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Narew, który serdecznie podziękował wszystkim występującym artystom, zaś dyrektor NOK zaprosiła zebranych na kolejną uroczystość z cyklu „Żywie jaszcze tradycja”, która odbędzie się w maju Tyniewiczach Dużych i będzie poświęcona obrzędom wiosennym.

GALERIA ZDJĘĆ