W dniu 11 listopada 2012 roku odbyły się w Narwi obchody 94 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Organizatorem tegorocznych uroczystości był Narwiański Ośrodek Kultury wraz z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława BiM w Narwi.

Obchody Święta Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny, która celebrowana była w kościele w Narwi. Nabożeństwu przewodniczył ks. prałat Zbigniew Niemyjski – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi. Podczas mszy modlono się również w intencji Ochotniczej Straży Pożarnej w Narwi, która w tym roku obchodzi 85-lecie swego istnienia.

Obchody Święta Niepodległości

W tegorocznych uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Sejmiku Województwa Podlaskiego, Powiatu Hajnowskiego, Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, Placówki Straży Granicznej w Narewce, Aresztu Śledczego w Hajnówce, Banku Spółdzielczego w Narwi, a także władze samorządowe Gminy Narew, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, nauczyciele, harcerze oraz mieszkańcy naszej gminy.

Obchody Święta Niepodległości

Po Mszy Świętej wszyscy zgromadzeni udali się pod pomnik poległego za ojczyznę żołnierza, który znajduje się przy kościele w Narwi. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego i krótkiej modlitwie głos zabrali Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz oraz Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski. Następnie przedstawiciele poszczególnych instytucji oraz harcerze złożyli przy pomniku kwiaty oraz zapalili znicze.

Obchody Święta Niepodległości

Przybyli na uroczystość goście złożyli również kwiaty przy pomniku Powstańców Powstania Styczniowego, który znajduje się przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi. Wartę honorową przy obu pomnikach pełnili harcerze ze szkoły w Narwi.

Obchody Święta Niepodległości

Druga część obchodów 94 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę odbyła się w Narwiańskim Ośrodku Kultury. Przybyłych do domu kultury gości powitała Dyrektor NOK Agata Smoktunowicz. Zebrani mogli obejrzeć historyczną akademię w wykonaniu dzieci i młodzieży z Gminy Narew.

Obchody Święta Niepodległości

Jako pierwsi wystąpili uczniowie Gimnazjum w Narwi, prezentując interesujący montaż słowno – muzyczny poświęcony historii rozbiorów, zaborów, powstań oraz odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Uczniów przygotowała do występu Pani Olga Hewa, zaś akompaniowała im Pani Ewa Alimowska.

Obchody Święta Niepodległości

W dalszej części uroczystości wystąpiły zespoły wokalne działające przy Narwiańskim Ośrodku Kultury. Pieśni patriotyczne nawiązujące do okresu niewoli i odzyskania niepodległości zaprezentowały zebranym zespoły Domisolki oraz Świt. Oba zespoły pracują pod kierownictwem Pani Marii Bubka.

Obchody Święta Niepodległości

Podczas akademii gościnnie wystąpił Pan Marek Skomorowski, który wspólnie z publicznością zaśpiewał kilka znanych, patriotycznych utworów.

Obchody Święta Niepodległości

Na zakończenie głos zabrali Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz. Podziękowali oni występującej młodzieży i ich nauczycielom za wspaniały występ oraz godne uczczenie 94 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

GALERIA ZDJĘĆ