10 listopada 2012 roku w restauracji „Brzozowy Gaj” w Waśkach odbył się Bal Seniora. W uroczystości uczestniczyli seniorzy z Gminy Narew, a także zaprzyjaźnieni seniorzy z gmin Hajnówka oraz Czyże.

Bal Seniora w Waśkach

Uroczystego otwarcia imprezy dokonała Ewa Urbanowicz – Przewodnicząca Rady Gminy Narew, która powitała wszystkich gości. Złożyła ona szczególne podziękowania sponsorom: Bankowi Spółdzielczemu w Narwi, Radzie Gminy Narew oraz Narwiańskiemu Ośrodkowi Kultury.

Bal Seniora w Waśkach

Podczas uroczystości Państwo Anastazja i Grzegorz Grygorukowie zostali odznaczeni Złotymi Krzyżami zasługi Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Dekoracji dokonał Pan Mikołaj Czykwin – Prezes PZERiI Oddziału w Hajnówce.

Bal Seniora w Waśkach

Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów szczególne podziękowania za długoletnią współpracę złożyło na ręce Pani Tamary Juszkiewicz – byłego Dyrektora NOK. Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Seniora, Przewodnicząca Rady Gminy Narew złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim seniorom.

Bal Seniora w Waśkach

Uczestnicy balu bawili się do białego rana przy akompaniamencie Pana Jarosława Antypowicza. Wystąpiły również ludowe zespoły Podlaszanki oraz Niezabudki z Kuraszewa.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie materiału:
Ewa Urbanowicz