21 grudnia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyło się spotkanie przedwigilijne, które co roku jest organizowane przez Narwiański Ośrodek Kultury przed Świętami Bożego Narodzenia.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi

W tym uroczystym dniu do naszej miejscowości po raz kolejny zawitał Święty Mikołaj, który wspólnie z harcerzami odwiedził lokalne zakłady pracy i instytucje. Mikołaj i harcerze przekazywali wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne oraz Betlejemskie Światełko Pokoju, które dzięki harcerzom dotarło również do Narwi z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi

Wieczorem w Urzędzie Gminy Narew odbyło się spotkanie przedwigilijne, w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy oraz przedstawiciele duchowieństwa, harcerze z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi, a także władze samorządowe gminy.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi

Wszystkich przybyłych gości wspólnie powitali Święty Mikołaj oraz Dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury Agata Smoktunowicz. Zaprosili oni wszystkich zebranych do wysłuchania kolęd oraz obejrzenia opowieści o historii Bożego Narodzenia.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi

Na wstępie harcerze z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi przekazali na ręce gospodarza Gminy Narew Wójta Andrzeja Pleskowicza Betlejemskie Światełko Pokoju. Obecni podczas uroczystości duchowni: ks. prałat Zbigniew Niemyjski – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi, ks. dziekan Bazyli Roszczenko – proboszcz Parafii Prawosławnej w Narwi, ks. Andrzej Kos – proboszcz Parafii Prawosławnej w Tyniewiczach Dużych oraz Piotr Wiazowski – pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów w Narwi, dokonali symbolicznego zapalenia świec bożonarodzeniowych.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi

W atmosferę Świąt Bożego Narodzenia wprowadziły wszystkich zebranych dzieci ze Szkoły Podstawowej w Narwi. Dzieci przygotowane przez Panią Marię Leszczyńską przedstawiły historię Bożego Narodzenia, przeplatając opowieść o narodzeniu Chrystusa kolędami.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi

Na scenie zaprezentowały się również zespoły wokalne Domisolki oraz Świt, które działają przy Narwiańskim Ośrodku Kultury pod dyrekcją Pani Marii Bubka. W ich wykonaniu można było usłyszeć wiele kolęd i piosenek bożonarodzeniowych. Kilka tradycyjnych kolęd zaśpiewał też zespół ludowy Podlaszanki pod kierunkiem Pani Anny Tesluk. Tego wieczoru obejrzeć można było również Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów z Gimnazjum w Narwi, które przygotowała Pani Olga Hewa.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi

Podczas spotkania przedwigilijnego zostały wręczone dyplomy i upominki dla osób zaangażowanych w bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne wyklejania gwiazdy i wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych. Warsztaty te odbywały się w Narwiańskim Ośrodku Kultury od 5 do 19 grudnia.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi

Podziękowania zostały przekazana na ręce Pani Magdaleny Kondraciuk oraz Pani Marzeny Korcz. Szczególne życzenia świąteczne Święty Mikołaj przekazał też dla niepełnosprawnego Kubusia, który dla wszystkich zaśpiewał kolędę.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi

Po zakończeniu części artystycznej Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Życzenia świąteczne złożyli również proboszczowie Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi i Parafii Prawosławnej w Narwi, a także pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów w Narwi. Wszyscy zebrani mogli tradycyjne podzielić się opłatkiem i prosforą oraz złożyć sobie życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie zakończyła wspólna wigilia.

GALERIA ZDJĘĆ