W dniu 28.05.2024 r. Pani Wójt - Aneta Leonowicz wzięła udział w uroczystym apelu z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka połączonych z powołaniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce oraz jubileuszem 70-lecia powstania straży pożarnej w Hajnówce.
 

Uroczystości poprzedziły nabożeństwa w intencji strażaków i ich rodzin w Cerkwi p. w. Św. Dymitra i Kościele p.w. Podwyższania Krzyża Świętego.

W uroczystym apelu udział wzięli, m. in.: Podlaski Komendant Wojewódzki st. bryg. Janusz Kondrat, Przedstawiciel Stefana Krajewskiego Wiceministra Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Piotr Kolada,  Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego dh Andrzej Koc, kapelani Straży Pożarnej, przedstawiciele władz samorządowych na czele z panem Andrzejem Skiepko - Starostą Powiatu Hajnowskiego, Nadleśniczowie Nadleśnictw: Hajnówka, Białowieża, Browsk, Żednia, Bielsk, przedstawiciele służb mundurowych, funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu hajnowskiego.   

Uroczystość uświetniły: Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce pod batutą Pana Krzysztofa Romaniuka oraz poczty sztandaroweOchotniczej Straży Pożarnej w Trześciance i Aresztu Śledczego w Hajnówce.

Apel rozpoczął się złożeniem meldunku Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Piotra Sienkiewicza, po czym orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce odegrała hymn państwowy.

Jednym z punktów uroczystego apelu było powołanie na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Nowo powołany Komendant przywitał się ze sztandarem Komendy Powiatowej oraz złożył meldunek Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu o przyjęciu obowiązków.

Zaproszonych gości, sympatyków pożarnictwa oraz strażaków powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce bryg. Grzegorz Bajko. Komendant w swoim wystąpieniu podziękował strażakom Państwowej Straży Pożarnej, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych, służbom działającym na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu, władzom samorządowym, przedstawicielom Lasów Państwowych i wszystkim tym, którym pomoc bliźnim i potrzebującym leży głęboko na sercu.

Z okazji obchodów Powiatowego Dnia Strażaka, tradycyjnie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń, wyróżnień, a także awansów na wyższe stopnie, które są wyrazem docenienia i podziękowania za pracę i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Prezes jednostki OSP Werstok odebrał decyzję o włączeniu do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili  st. bryg. Janusz Kondrat Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Pan Andrzej Koc Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego, Pan Andrzej Skiepko Starosta Hajnowski, Pan Piotr Kolada Przedstawiciel Stefana Krajewskiego Wiceministra, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Opracowanie: Urszula Kozaczuk, KP PSP w Hajnówce 

 GALERIA ZDJĘĆ