PROGRAM ODNOWY WSI – KREATYWNA WIEŚ

„Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Trześciance”

W ramach projektu został wykonany obraz mural na ścianie oraz zakupiono:

  • 15 szt. ławek parkowych
  • 3 szt. rowery stacjonarne
  • projektor
  • ekran do projektora
  • stół do gier

Głównym celem „Programu odnowa wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” było zintegrowanie społeczności wiejskiej wykształcenie nowej koncepcji innowacyjnej wsi oraz zwiększenie aktywności społeczności lokalnej.

Zakładane rezultaty po realizacji zadania to:

  • poprawa jakości życia mieszkańców wsi Trześcianka, poprzez podniesienie jakości i zwiększenia dostępności infrastruktury społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej oraz poprawa estetyki przestrzeni;
  • poprawa integracji społecznej – poprzez umożliwienie różnym grupom społecznym wspólnego spędzania wolnego czasu;
  • z nowo zakupionych rzeczy będą mogły korzystać nieodpłatnie wszystkie osoby;
  • wzrost aktywności społecznej i kultywowanie dziedzictwa kulturalnego – dzięki realizacji zadania będą powstawać nowe aktywne grupy, co przyczyni się do nawiązywania nowych znajomości i wspólnego spędzania wolnego czasu.

363480165 999078707824692 1955246484569522574 n

370241125 1044607546694788 4117095757790721769 n

370317002 192146343927555 5577423738678657075 n

377252960 351598900612429 4115185032370247113 n

387623611 706642498072560 4607578111329155940 n

394471388 6750985538313918 994340144834594413 n

394545042 703596361676844 1702474756500250397 n

394848895 839088861028998 9076202837477928577 n

395280478 1622954128230360 6597012070930754799 n