11 listopada 2023 r. w Narwi odbyły się uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Gminy Narew, duchowieństwo, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji i firm, strażacy z OSP Narew, zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie, harcerze oraz mieszkańcy.

         Uroczystości rozpoczęły się modlitwą za Ojczyznę w cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego, którą odprawił ks. Bogumił Korniluk.

         Następnie zebrani udali się pod tutejszą szkołę, aby zapalić znicze i złożyć wieńce przy pomniku Powstańców Styczniowych oraz krótką modlitwą i kwiatami upamiętnić patrona szkoły, gen. dyw. Mirona Chodakowskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, tragicznie zmarłego w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.

         W dalszej części uroczystości odbyła się Msza Święta za Ojczyznę w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, celebrowana przez Proboszcza Krzysztofa Dobrogowskiego.

         Po części religijnej program artystyczny zaprezentowała młodzież szkolna, pod kierunkiem Pani Ewy Alimowskiej i Anety Jakoniuk - Tchórz. Był to piękny, pełen emocji montaż słowno - muzyczny o tematyce patriotycznej, opowiadający historię polskiej niepodległości, o którą Polacy musieli wielokrotnie stawać do walki, broniąc jej, tracąc i odzyskując. Była to opowieść zbudowana z fragmentów dokumentów, utworów literackich i piosenek ilustrujących istotne epizody dziejów naszego narodu i jego zmagań o utrzymanie bytu państwowego. 

         Po mszy i akademii obchody uroczystości przeniosły się pod kościół, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego, złożono kwiaty i wieńce przed grobem Żołnierza z II Wojny Światowej - Juliana Kupcewicza.

         Następnie wszyscy w asyście straży pożarnej, przemaszerowali pod pomnik poświęcony 100 - leciu Odzyskania Niepodległości przez Polskę, ufundowany przez Mieszkańców Gminy Narew w 2018 r., gdzie nastąpiło uroczyste złożenie wieńców.

         Obchody zakończyły się modlitwą i złożeniem kwiatów we wsi Hoźna, w miejscu dawnego cmentarza, na którym, jak wynika z archiwalnych zapisów, pochowano trzech powstańców.

Uczniowie z SP w Narwi na 11 listopada

Galeria zdjeć