W dniu 5 grudnia 2015 roku w Narwiańskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotografii „Przyroda Puszczy Białowieskiej”. Na wystawę składa się 50 fotografii przedstawiających przyrodę Puszczy Białowieskiej, a w szczególności Białowieskiego Parku Narodowego. Te zdjęcia to opowieść o unikalnych zasobach przyrodniczych Puszczy: różnorodnych zbiorowiskach leśnych, zwierzętach z ich naturalnymi zachowaniami, drzewach o pomnikowych rozmiarach, martwym drewnie i gatunkami z nim związanymi.

Otwarcie wystawy i spektakl w NOK

Autorami zdjęć są fotograficy zawodowo i życiowo związani z Białowieskim Parkiem Narodowym: Andrzej Keczyński, Tomasz Kołodziejczak, Renata i Marek Kosińscy, Grzegorz Okołów, Mateusz Szymura, Karol Zub. Wystawa prezentuje skromny wybór ich prac, jednak już one są świadectwem zarówno przyrodniczych pasji ich autorów, jak i wiedzy. To także przykład niezwykłej wrażliwości, z jaką obserwują oni najbliższe otoczenie. Zamknięte w obiektywie zachwycające piękno krajobrazów czy poruszające portrety dzikiego życia, pełniej pozwolą zrozumieć komentarze, którym opatrzono zdjęcia.

Wystawa zorganizowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Do Narwi trafiła dzięki uprzejmości Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego – Pana Mirosława Stepaniuka i Pani Ewy Moroz – Keczyńskiej – jednocześnie kuratora wystawy.

Otwarcie wystawy i spektakl w NOK

Oficjalne otwarcie wystawy umilił spektakl pt. „Drzewo, które umiało dawać”, w wykonaniu Teatru Poezji i Piosenki CARMINA, działającego przy Narwiańskim Ośrodku Kultury, prowadzonego przez Panią Ewę Alimowską, autorkę muzyki.

Otwarcie wystawy i spektakl w NOK

Jest to przedstawienie na podstawie książki Sheila Allana Silversteina pod tym samym tytułem. Tematem sztuki jest potrzeba dawania, bezinteresowność, ale też potrzeba brania — korzystanie z dobrodziejstw natury i przedstawienie wzajemnych relacji. To historia o przyjaźni, rzecz o całkowitym oddaniu – o uczuciu łączącym drzewo i człowieka… o tym, że ludzie kochają inaczej niż drzewa.

Wystawa „Przyroda Puszczy Białowieskiej” dostępna do 31 grudnia 2015 r. Zapraszamy do oglądania od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–19.00 w Narwiańskim Ośrodku Kultury przy ul. Mickiewicza 105.

Otwarcie wystawy i spektakl w NOK

„PRZYRODA PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ” – wystawa fotografii w Narwiańskim Ośrodku Kultury
(5-31 grudnia 2015 r.)

„Ten stary, potężny las żyje swoim naturalnym rytmem. Ma w sobie dostojność świątyni. Onieśmiela różnorodnością roślin i zwierząt. Urzeka rozmaitością kolorów, kształtów, zapachów, ruchu świateł. Jakże niezwykłą moc ma natura – z rzeczy tak oczywistych jak drzewa, ptaki, czy słońce, które zachodzi nad czubkami świerków, tworzy zielony raj.

Epopeja tego lasu to historia jego istnienia. Ta najbardziej godna zainteresowania dzika puszcza Europy zawsze była blisko cywilizowanego świata. Trwała w sąsiedztwie traktów handlowych, rozwijających się w pobliżu wsi i miasteczek królewskich. Od stuleci gościła i żywiła monarchów, a w trudnych czasach płaciła daninę potężnymi drzewami, które sprzedawano i wywożono stąd do całej Europy. Gdy odrodzony, po latach niewoli, kraj wymagał wsparcia, cierpiała, dając z siebie więcej, niż powinna.

Ale także stała się miejscem, gdzie w pierwszych latach istnienia niepodległego państwa tworzono podstawy jej ochrony i zagospodarowania. Podjęte wówczas odważne decyzje były w skali Europy bezprecedensowe. Uznanie świata dla działań polskich przyrodników ma swój początek właśnie tu, w Puszczy Białowieskiej. A dotyczy objęcia ścisłą ochroną najmniej zniekształconego przez człowieka fragmentu lasu oraz przywrócenia naturze żubra. Obecnie, ten bezcenny przyrodniczy klejnot jest niekwestionowanym dziedzictwem całej ludzkości.”

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie materiału:
Narwiański Ośrodek Kultury