W dniu 27 kwietnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Narew IV kadencji. Na sesji została podjęta min. uchwała o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Narew z tytułu realizacji budżetu za 2005 rok.

XXIX sesja Rady Gminy NarewXXIX sesja Rady Gminy Narew

Na sesji podjęto również następujące uchwały:

  • w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska",
  • w sprawie nadania statutu Narwiańskiemu Ośrodkowi Kultury,
  • w sprawie ogłoszenia II edycji gminnego konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję i zagrodę,
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.