Szczególny charakter miała XXIII sesja Rady Gminy Narew, która odbyła się 17 października 2005 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi. Podczas sesji oprócz zwykłego porządku obrad, rozstrzygnięto "Gminny Konkurs na najestetyczniej urządzoną posesję i zagrodę". Spośród wszystkich obejrzanych gospodarstw komisja konkursowa wyróżniła pięć posesji, a ich gospodarzom wręczono cenne nagrody rzeczowe.

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

  • Zenaida i Piotr Iwaniuk - Narew
  • Lena i Jan Androsiuk - Przybudki
  • Marian Święcki - Narew
  • Hanna i Michał Filianowicz - Skaryszewo
  • Anna i Witalis Jakoniuk - Gradoczno

XXIII sesja Rady Gminy NarewXXIII sesja Rady Gminy Narew

Ostatnim punktem sesji było spotkanie przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz WWF Polska z mieszkańcami gminy Narew reprezentującymi sektor społeczny, prywatny oraz publiczny. Spotkanie odbyło się w ramach Pilotażowego Programu Leader+ realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Jego celem było zaktywizowanie mieszkańców gminy i zachęcenie ich do aktywnego włączenia się w proces tworzenia "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Regionu Puszczy Białowieskiej - Centralnej Części Krainy Żubra" oraz budowania partnerstwa publiczno - prywatnego, czyli Lokalnej Grupy Działania.

XXIII sesja Rady Gminy NarewXXIII sesja Rady Gminy Narew 

Spotkanie poprowadzili: Walentyna Gorbacz (Starostwo Powiatowe w Hajnówce), Nela Szczuka (etnolog), Grażyna i Stefan Jakimiuk (WWF Polska) oraz Mirosław Stepaniuk (Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia). W spotkaniu uczestniczył również Starosta Powiatu Hajnowskiego Włodzimierz Piertoczuk.

XXIII sesja Rady Gminy Narew