30 grudnia 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Narew V kadencji. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz.

XXIX sesja Rady Gminy Narew 

Po zatwierdzeniu porządku obrad tradycyjnie już Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski przedstawił radzie informacje z działalności w okresie międzysesyjnym. Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
  • w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2010 rok,
  • w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na gminne wysypisko w Narwi,
  • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tyniewicze Duże.
 

Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych przewodniczący dokonał zamknięcia obrad XXIX sesji Rady Gminy Narew. Na zakończenie Wójt Gminy Narew złożył wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności oraz spełnienia wszystkich zamierzeń w Nowym Roku.