30 listopada 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Narew V kadencji. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz.

XXVIII sesja Rady Gminy Narew 

Po zatwierdzeniu porządku obrad tradycyjnie już Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski przedstawił radzie informacje z działalności w okresie międzysesyjnym. Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
  • w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  • w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 

Przewodniczący Rady Gminy Narew przedstawił informację Urzędu Skarbowego w Hajnówce o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2008. Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych przewodniczący dokonał zamknięcia obrad XXVIII sesji Rady Gminy Narew V kadencji.