29 czerwca 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Narew V kadencji. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz.

XXIV sesja Rady Gminy Narew 

Po zatwierdzeniu porządku obrad tradycyjnie już Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski przedstawił radzie informacje z działalności w okresie międzysesyjnym. Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
  • w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku,
  • w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy urzędowej miejscowości Gorodczyno, Grodzisko, Gradoczno, Hajdukowszczyzna i Trześcianka,
  • w sprawie p[odjęcia współpracy z Czeninskim Wiejskim Komitetem Wykonawczym Rejonu Brzeskiego (Republika Białoruś),
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego.

 

Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Przewodniczący Rady Gminy Narew dokonał zamknięcia obrad XXIV sesji Rady Gminy Narew.