27 marca 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXII sesja Rady Gminy Narew V kadencji. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz. Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski przedstawił radzie informacje z działalności w okresie międzysesyjnym. Podczas wystąpienia Wójta zaprezentowane zostały projekty herbu Gminy Narew oraz film promocyjny Gminy, który został przygotowany przez Urząd Gminy Narew.

XXII sesja Rady Gminy Narew

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
  • w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Narew,
  • w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Urzędzie Gminy Narew,
  • w sprawie ogłoszenia V edycji konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę i wieś,
  • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łosinka na lata 2009-2016,
  • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trześcianka na lata 2009-2016,
  • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Narew na lata 2009-2016.

 

Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Przewodniczący Rady Gminy Narew dokonał zamknięcia obrad XXII sesji Rady Gminy Narew.