5 listopada 2010 roku odbyła się bardzo sympatyczna uroczystość złożenia życzeń Panu Michałowi Pawluczuk, który ukończył 100 lat życia. Pan Michał jest mieszkańcem wsi Trześcianka, a obecnie mieszka u rodziny w Białymstoku.

Stulatek z Trześcianki 

W tym uroczystym dniu Pana Michała Pawluczuk odwiedzili Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski oraz Kierownik USC w Narwi Lilla Chilimoniuk, którzy przekazali kwiaty oraz gorące życzenia. Wójt przekazał również gratulacje przesłane przez Prezesa Rady Ministrów. Życzenia złożyli również pracownicy KRUS w Białymstoku oraz imieniu Wojewody Podlaskiego Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW Andrzej Władysław Gawkowski.