W roku 2010 Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wydał publikację książkową pt. "Nasze małe Ojczyzny - XX lat samorządności w województwie podlaskim". Książka opisuje historię rozwoju samorządności w naszym województwie oraz zmieniajace się oblicza poszczególnych miast i gmin.
 
Poniżej zamieszczony jest fragment tej publikacji poświęcony Gminie Narew

Album na XX-lecie samorządu