28 kwietnia 2010 roku Urząd Gminy Narew odwiedzili uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. W urzędzie gościli uczniowie zerówki z wychowawczynią Marią Iwaniuk oraz nieco starsi uczniowie klasy II z wychowawcą Eugeniuszem Dudzicem, który pełni w gminie funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.

Wizyta uczniów w urzędzie gminy 

Na sali konferencyjnej uczniowie spotkali się z Wójtem Gminy Narew Jakubem Sadowskim, który opowiedział im o gminie, w której mieszkają oraz o tym, czym zajmuje się urząd gminy oraz inne jednostki gminne. Uczniowie również sami zadawali Wójtowi pytania na temat jego pracy.

Wizyta uczniów w urzędzie gminy 

Po zakończeniu spotkania opiekunowie pokazali swoim wychowankom urząd, w tym min. gabinet Wójta, pokój Przewodniczącego Rady Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, referat finansowy oraz sekretariat.

Wizyta uczniów w urzędzie gminy 

Na zakończenie wizyty pracownicy urzędu poczęstowali wszystkich przybyłych słodyczami.

GALERIA ZDJĘĆ