krzysztof putraKrzysztof Jakub Putra - polski polityk, urodził się 4 lipca 1957 r. we wsi Józefowo (woj. podlaskie). W 1982 r. ukończył Technikum Mechaniczne w Białymstoku. W latach 1975-1994 pracował w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku, najpierw jako robotnik, a od 1983 r. - jako mistrz na wydziale doświadczalnym. W latach 1995-2005 był prezesem Zarządu PUHP „Lech” Sp. z o.o. w Białymstoku. W latach 2002-2005 był radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego.

W latach 1985-1986 był wiceprzewodniczącym, a w latach 1987-1988 - przewodniczącym Rady Pracowniczej w zakładzie, w którym pracował. W tym okresie zaangażował się w działalność samorządową. W 1988 r. był współzałożycielem Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego. Jest prezesem Klubu Sportowego „Podlasie Białystok”.

Od 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność”. W 1990 r. był jednym z założycieli Porozumienia Centrum. Był członkiem władz krajowych tej partii i prezesem jej Zarządu Wojewódzkiego w Białymstoku. W 2001 r. był współzałożycielem Prawa i Sprawiedliwości oraz został prezesem Podlaskiego Zarządu Regionalnego tej partii.

W Sejmie był członkiem następujących komisji: Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej, Komisji Systemu Gospodarczego, Przemysłu i Budownictwa oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

25 września 2005 r. wybrany został senatorem VI kadencji z okręgu obejmującego województwo podlaskie. W Senacie RP zasiadał w Komisji Gospodarki Narodowej. Od 27 października pełnił funkcję wicemarszałka Senatu RP.

W wyborach parlamentarnych w 2007 uzyskał mandat poselski zaś 6 listopada tego samego roku został wybrany na wicemarszałka Sejmu.

Żonaty, ośmioro dzieci.

Krzysztof Putra zginął śmiercią tragiczną w katastrofie lotniczej prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.

 

Na podstawie: www.wrotapodlasia.pl