Łosinka to dawna wieś chłopów królewskich w leśnictwie bielskim. Założona została w II połowie XVIII wieku w latach 1772 – 1789. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1788 - "...była to wieś chłopów królewskich w leśnictwie bielskim na 24 włókach, licząca 43 dymy...". Podczas I wojny światowej od 1915 roku prawie wszyscy mieszkańcy wsi na skutek ewakuacji przez kilka lat przebywali w Rosji.

Łosinka

Obecnie wieś liczy około 190 mieszkańców. Podstawowym środkiem porozumiewania się mieszkańców między sobą jest gwara przejściowa białorusko-ukraińska. W miejscowości znajduje się Wiejski filia Gminnej Biblioteki Publicznej, a także prężnie działa Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

Świetlica w Łosince 

Nazwa topograficzna wsi, jak przypuszcza toponomasta Michał Kondratiuk, pochodzi „ot reczki Łosinicy”, dziś bezimiennego strumyka łączącego się z rzeczką Makówką. Nazwa Łosinica wzięła się najprawdopodobniej od wyrazów łoś i łosina czyli rzeka. Wśród mieszkańców wsi krąży też legenda, że płynąca tutaj rzeczka nosiła niegdyś nazwę Inka, zaś w okolicznych lasach można było spotkać mnóstwo łosi – stąd nazwa Łosinka.

 

Parafia prawosławna w Łosince

We wsi znajdują się dwie cerkwie. W centrum miejscowości, na wzgórzu, stoi piękna cerkiew parafialna pw. Św. Apostoła Jakuba Syna Alfeusza, wybudowana w latach 1882 – 1886. Jest to świątynia drewniana, o konstrukcji wieńcowej, zbudowana na rzucie krzyża łacińskiego z wieżą frontową. Druga cerkiew pw. Św. Jerzego znajduje się na cmentarzu. Została ona wzniesiona w 1779 roku we wsi, jako świątynia parafialna, jednak po decyzji o budowie nowej cerkwi została przeniesiona na cmentarz i rozbudowana w 1883 roku. Jest to cerkiew drewniana, zbudowana na planie prostokąta, jednonawowa.

Cerkiew w Łosince

Obie świątynie zwiedzić można podążając jednym z najciekawszych szlaków turystycznych na Podlasiu, a mianowicie Szlakiem Świątyń Prawosławnych. Trasa szlaku wiedzie przez wiele miejscowości Gminy Narew, w których zobaczyć można zabytkowe cerkwie, kapliczki, krzyże wotywne a także poznać interesującą kulturę i religię prawosławia oraz ludzi ją wyznających. Innym ważnym szlakiem turystycznym biegnącym przez Łosinkę jest Podlaski Szlak Kulturowy „Drzewo i Sacrum”, stworzony z myślą o ukazaniu piękna drewnianej architektury oraz najciekawszych i najbardziej wartościowych turystycznie miejsc znajdujących się w powiatach bielskim i hajnowskim.

Cerkiew cmentarna w Łosince

Z Łosinki wywodzi się znany na Podlasiu młodzieżowy chór Ramonka wykonujący utwory cerkiewne oraz muzykę ludową. Zespół reprezentuje Gminę Narew na wielu koncertach i festiwalach w kraju i zagranicą, odnosząc wiele prestiżowych sukcesów. W Łosince przez kilka lat działał też młodszy chór parafialny Zaranoczka, który również występował na przeglądach muzycznych i festiwalach. Od kilku lat Łosinkę reprezentuje kolejny chór Harmoń, który kontynuuje tradycje śpiewacze wsi.

Chór Ramonka

GALERIA ZDJĘĆ