Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dniu 28.08.2023 r.  z wodociągu Narew.

 Przerwa dotyczy miejscowości: Narew, Doratynka, Skaryszewo, Ancuty, Kaczały, Gradoczno, Janowo.

 Przewidywany czas usunięcia awarii godzina 11.00

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.