Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herbInformujemy, iż rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi odbędzie się w dniu 1 września 2014 roku o godzinie 9.00 (w szkole podstawowej oraz w gimnazjum).

narew herbInformacja Wójta Gminy Narew o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Makówka, Gradoczno i Narew.

narew herbInformujemy, iż w dniu 5 sierpnia 2014 roku Prezes Rady Ministrów wyznaczył Pana Czesława Kazimierza Młodzianowskiego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Narew, do czasu  objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

logo recyclingNowy hamonogram odbioru odpadów komunalnych selektywnych i niesegregowanych na terenie Gminy Narew w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014 roku.

Informacja na temat rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2014/2015. Ostateczny termin składania wniosków do dnia 4 lipca 2014 roku.

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew,który odbędzie się dnia 28 lipca 2014 roku.

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew,który odbędzie się dnia 6 czerwca 2014 roku.

narew herbInformujemy, iż dzień 2 maja 2014 roku (piątek) w Urzędzie Gminy Narew jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu wolnym od pracy (tj. 3 maja 2014 roku).

narew herbKonsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku.

narew herbInformujemy Rodziców, że od 10 marca 2014r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do Przedszkola Samorządowego w Narwi na rok szkolny 2014/2015. Nabór trwać będzie do 31 marca 2014 r.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew (terenów zabudowy przemysłowo-usługowej).

logo admininistracja podatkowaNaczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce informuje, że w Urzędzie Gminy w Narwi zostanie zorganizowany punkt mobilny przeznaczony do wysyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną.

narew herbGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi informuje, że dnia 21 lutego 2014 roku w Urzędzie Gminy Narew odbędzie się zebranie informacyjne dla osób niepełnosprawnych dotyczące projektu POSTAW NA PRACĘ.

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz mozliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

narew herbOgłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew, który odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2014 roku.

narew herbOgłoszenie Wójta Gminy Narew z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

narew herbInformacja Urzędu Gminy Narew co należy zrobić w przypadku utraty dowodu osobistego.

narew herbObwieszczenie nr 1/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku o kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

narew herbOgłoszenie Wójta Gminy Narew w sprawie dofinansowania na usuwanie eternitu z terenu Gminy Narew.