na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w gminie.

0x0

Na podstawie Umowy nr 632.18.12.2021 z dnia 23.12.2021 r Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

udzielił pomocy finansowej Gminie Narew w wysokości 50 tys. zł na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Dotacja została przeznaczona na zakup:

1 Namiot Endini V40 i V20

2.ASR - system podtrzymujący ciśnienie w namiocie

3.Osprzęt do namiotów

4.Oświetlenie led- Endini

Pomoc z budżetu Województwa Podlaskiego jest dla gminy dużym wsparciem.Zakup namiotów został opłacony z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

 


                                                          Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz