Od 1 stycznia wzrosły stawki odbioru odpadów z 15 zł na 25 zł od mieszkańca. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 5,00zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Osoby posiadające kompostownik zapraszamy do zmiany deklaracji.