Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dniu 19.11.2021 r. z wodociągu Narew, spowodowaną usuwaniem awarii. 

Przerwa dotyczy miejscowości Narew ul. Bielska, Janowo, Doratynka, Gradoczno, Skaryszewo

 

Przewidywany czas usunięcia awarii godzina 12.00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy