Realizacja szkoleń rozpoczęła się w pierwszym kwartale tego roku, jednak z uwagi na ograniczenia epidemiczne, odbywały się one głównie w formie zdalnej. Obecnie, uruchomione zostały kursy stacjonarne, z których bardzo chętnie korzystają osoby starsze, niepotrafiące samodzielnie skorzystać z form internetowych.

Założeniem projektu jest podniesienie wiedzy mieszkańców regionu na temat wykorzystania technologii informatycznych w życiu codziennym i zawodowym, zaś dodatkowym pragnieniem organizatorów - integracja środowisk lokalnych, podczas wspólnego pozyskiwania wiedzy i podnoszenia kompetencji cyfrowych. Uczestnicy zajęć otrzymują materiały szkoleniowe oraz jest im zapewniony poczęstunek podczas przerw kawowych.

Na szkolenia projektu „Cyfrowe Podlaskie” zapisuje się wiele uczestników indywidualnych, ale chętnie zgłaszają się też kluby seniorów, czy koła gospodyń wiejskich, których członkowie dzięki pozyskanej wiedzy zdobywają umiejętności skutecznej komunikacji internetowej oraz korzystania z zasobów Internetu do rozwijania własnych pasji. Realizatorzy projektu, po zakończonych kursach, otrzymują wiele pozytywnych opinii zwrotnych, w których uczestnicy podkreślają wysoką jakość prowadzonych zajęć, przydatność omawianych zagadnień oraz niezwykłą atmosferę podczas wspólnej nauki.

W nawiązaniu do powyższego, mam przyjemność zaprosić Państwa do organizacji bezpłatnego szkolenia dla mieszkańców Państwa miasta/gminy/powiatu.

Do udziału w szkoleniach zachęcamy zwłaszcza grupy seniorów, koła gospodyń wiejskich, grupy hobbystyczne, beneficjentów ośrodków pomocy społecznej itp., oraz wszystkie te osoby, którym szkolenia z zasad wykorzystania technik informatycznych poprawić może sprawność funkcjonowania w życiu oraz komunikacji z bliskimi. Z kursów skorzystać mogą wszyscy pełnoletni mieszkańcy naszego województwa.

Uwzględniając potrzeby ww. grup, proponujemy organizację szkoleń o następującej tematyce:

  1. Obsługa komputera i Internetu od podstaw – zapoznanie z obsługą komputera, wykorzystanie popularnych programów użytkowników, prowadzenie korespondencji elektronicznej. Sposoby załatwiania spraw codziennych przy wykorzystaniu zasobów Internetu i bezpieczeństwo w Internecie..
    Czas trwania: 28 godzin lekcyjnych.
  2. Moje hobby i rozwój osobisty online – sposoby rozwijania własnych zainteresowań przy wykorzystaniu zasobów Internetu, prowadzenie profili społecznościowych dotyczących swojego hobby, możliwości współdzielenia swoich zainteresowań z innymi internautami na całym świecie. Sposoby załatwiania spraw codziennych przy wykorzystaniu zasobów Internetu i bezpieczeństwo w Internecie.
    Czas trwania: 24 godziny lekcyjne

Pełna informacja na temat szkoleń znajduje się na stronie projektu https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/.

  • Jak sprawdzić kolejki do lekarzy i zapisać się na wizytę przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu?
  • Jakie zagrożenia czyhają na użytkownika Internetu i jak bezpiecznie z niego korzystać, by nie zostać ofiarą oszustwa?
  • Jak rozwijać swoje hobby przy wykorzystaniu Internetu, zdobywać znajomych o podobnych zainteresowaniach?
  • Jak dzielić się swoją pasją, przy wykorzystaniu portali społecznościowych?

to tylko niektóre z zagadnień, które zostaną omówione podczas szkoleń.

Aby zorganizować bezpłatne szkolenie dla mieszkańców, konieczne jest zebranie grupy 10-12 osób. Szkolenie będzie prowadzone w grupie zamkniętej, w formie stacjonarnej. Termin zajęć dopasowany zostanie do potrzeb uczestników. W przypadku braku sprzętu, realizator szkoleń, firma  Open Education Group sp. z o.o., dostarczy na czas zajęć mobilną pracownię komputerową.