Zapraszamy do głosowania w Konkursie Drzewo Roku 2021 na Dąb Dunin zwany też Strażnikiem Puszczy w miejscowości Przybudki (gmina Narew, woj. podlaskie). Jest to dąb szypułkowy, wiek ok. 400 lat, wys. 13 m, obwód ok. 700 cm, pomnik przyrody  zgłoszony przez Tomasza Niechodę i Agnieszkę Aleksiejczuk z Lublina.

     Głosować można pod adresem https://www.drzeworoku.pl/

     Konkurs Drzewo Roku 2021 to propozycja dla osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, urzędów administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji społecznych oraz regionalnych i lokalnych wspólnot mieszkańców.

     Konkurs promuje postawy szacunku dla przyrody oraz wyszukuje przykłady trwałych związków pomiędzy kulturą i historią lokalnej społeczności, a drzewem, które jest przez nią szczególnie doceniane. Ambasadorami konkursu są: podróżniczka i pisarka Elżbieta Dzikowska, polski językoznawca, popularyzator wiedzy o języku polskim - profesor Jan Miodek.

     Laureatem zostanie drzewo, które zdobędzie największą liczbę głosów.

     Głosowanie na Drzewo Roku trwa przez cały czerwiec. Zwycięzca konkursu co roku reprezentuje Polskę w konkursie europejskim Tree of the Year

     Konkurs Drzewo Roku jest częścią prowadzonego od 2003 roku programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja Święto Drzewa, który zachęca do podejmowania rzeczywistych działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew. Inauguruje go corocznie 10 października ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew. To dobry, łatwy i opłacalny sposób ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Andrzej Janiuk

Małgorzata Pawelczyk

Marko Sapiołko

Szczepan Skibicki

Tomasz Arciszewski

Tomasz Kamiński 1

Tomasz Kamiński