Dnia 2 września 2017r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie
nieczynny
Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.