Wójt Gminy Narew informuje, że z otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 1000 zł został zakupiony następujący sprzęt pożarniczy:

  • rękawice specjalne WHR 001 - 3 pary,
  • wąż pożarniczy WP-52/20 - 4 odcinki,
  • latarka szperacz Falcon - 1 sztuka

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyniewiczach Dużych.

 

Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz