Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych i selektywnych
  na terenie Gminy Narew w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017r.
DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

 
MIEJSCOWOŚCI: Ancuty, Białki, Cisy, Iwanki, Ogrodniki, Paszkowszczyzna, Puchły, Rohozy, Saki, Soce, Trześcianka, Waniewo.
Rodzaj odpadu 
Miesiące
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Data
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki
27
24 28
26 23 28
Selektywne odpady komunalne - worki żółty, niebieski, zielony i czarny
27 24
28
26 23
28
Selektywne odpady komunalne - odpady zielone (worek brązowy)
10, 27
7, 24
11, 28
9, 26 23
28
 
MIEJSCOWOŚCI: Bruszkowszczyzna, Chrabostówka, Cimochy, Doratynka, Gorędy, Gorodczyno, Gradoczno, Gramotne, Gorodzisko, Hajdukowszczyzna, Istok, Janowo, Kaczały, Kotłówka, Koweła, Koźliki, Kutowa, Krzywiec, Lachy, Łopuchówka, Łosinka, Makówka, Nowiny, Odrynki, Podborowisko, Przybudki, Radźki, Rybaki, Skaryszewo, Tyniewicze Duże, Tyniewicze Małe, Usnarszczyzna, Waśki, Zabłocie.
Rodzaj odpadu 
Miesiące
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Data
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki
28
25
22
27 24 22
Selektywne odpady komunalne - worki żółty, niebieski, zielony i czarny
28 25 22 27 24
 22
Selektywne odpady komunalne - odpady zielone (worek brązowy)
12, 28
9, 25
13, 22
11, 27 - -
    
MIEJSCOWOŚCI: Narew - ulice.  
Rodzaj odpadu 
Miesiące
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Data
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki
27
24
28
26 23 29
Selektywne odpady komunalne - worki żółty, niebieski, zielony i czarny
27 24
28 26 23
29
Selektywne odpady komunalne - odpady zielone (worek brązowy)
11, 27
8, 24
12, 28 10, 26 -
-
 
 
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych i selektywnych
  na terenie Gminy Narew w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017r.
DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ
 
Rodzaj odpadu 
Miesiące
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Data
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Narwi,
Wspólnoty mieszkaniowe: ul. Mickiewicza 101C, 101D, 101E, 32, 81A, ul. Bielska 84 i 88
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki 10, 24
7, 21 4, 18 2, 16, 30 6, 20 4, 18
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Narwi,
Wspólnoty mieszkaniowe: ul. Mickiewicza 101C, 101D, 101E, 81A
Selektywne odpady komunalne - pojemniki na tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe
12, 26
9, 23
13, 27
11, 24
8, 21
13, 27
Selektywne odpady komunalne - pojemniki na papier, tekturę i tekstylia
6, 20
3, 17
7, 21
5, 19
2, 16
7, 21
Selektywne odpady komunalne - pojemniki na szkło
11, 24
8, 28
12, 25
10, 23
14, 27
12, 28
Wspólnoty mieszkaniowe: ul. Mickiewicza 32, ul. Bielska 84 i 88
Selektywne odpady komunalne - worki brązowe lub białe
(odpady zielone)
11, 27
8, 24 12, 28
10, 26
23
29
 Selektywne odpady komunalne - worki żółty, niebieski, zielony, czarny i brązowy 27
24 28
26
23
29
 

HARMONOGRAMY DO POBRANIA (pdf)