STYPENDIUM WÓJTA GMINY NAREW
na rok szkolny 2017/2018
ZA WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

W dniu 18 kwietnia 2016 r. Rada Gminy Narew podjęła Uchwałę Nr XV/77/16 sprawie ustanowienia Stypendium Wójta Gminy Narew dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce.

Do Urzędu Gminy Narew wpłynęło 17 wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Narew na rok szkolny 2017/2018. Wszystkie wnioski wpłynęły w terminie (do 30 czerwca 2017 r.). Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2017 r. pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski.

Stypendia przyznano: 7 uczniom Szkoły Podstawowej w tym: 4 kl. V; 2 kl. VI a i 1 kl. VI b oraz 10 uczniom Gimnazjum w tym: 6 kl. I; 2 kl. II; 1 kl. III a i 1 kl. III b.

Serdecznie gratulujemy wspaniałych osiągnięć w nauce.

Inspektor
Krystyna Pisarska